6 anys enrere

El currículum europeu

  El currículum europeu, també conegut com a Europass, és un format compost per cinc documents diferents que pretén que tots ...

6 anys enrere

Fòrum ETSEIB 2018

Un dels objectius de la Mútua és acompanyar als enginyers en totes les etapes vitals i professionals, des de que son estudiants. ...