Recerca i negoci de la nanotecnologia

1332

La nanotecnologia és l’estudi, disseny, creació, síntesi, manipulació i aplicació de materials, aparells i sistemes funcionals a través del control de la matèria a nano escala, i l’explotació de fenòmens i propietats de la matèria a nano escala.

El que passa és que, quan es manipula la matèria a l’escala tan minúscula d’àtoms i molècules, demostra fenòmens i propietats noves.

És per això, que científics utilitzen la nanotecnologia per crear materials, aparells i sistemes nous i poc costosos amb propietats úniques.

La importància que tindrà en el futur immediat el negoci relacionat amb la nanotecnologia.

Ningú es vol quedar enrere, els empresaris i responsables públics ja són conscients de la importància que tindrà en el futur immediat el negoci relacionat amb la nanotecnologia. Per això, en els últims anys els centres dedicats al seu estudi i aplicació s’han multiplicat.

Les nano ciències i les nanotecnologies són noves àrees d’investigació i desenvolupament (R + D) l’objectiu és el control del comportament i l’estructura fonamental de la matèria a nivell atòmic i molecular.

És clar que aquestes disciplines obren les portes a la compressió de nous fenòmens i al descobriment de noves propietats per poder ser utilitzables a escala macroscòpica i microscòpica.

Les aplicacions de les nanotecnologies són cada vegada més visibles i el seu impacte es deixarà sentir aviat en la vida quotidiana.

A més, queda clarament demostrat que quant a la investigació, en els últims dos anys s’estan aconseguint avenços molt significatius en el camp de la nanotecnologia i la nano ciència, fins al punt que ningú no dubta que aquest camp està cridat a convertir-se en el sector estratègic per excel•lència en la major part de les economies avançades de tot el món.

Per tant, l’impacte de la nanotecnologia en la nostra societat és molt gran, i hi ha consens que nanotecnologia donarà origen a la revolució industrial del segle XXI, tal com ho va dir Charles M. Vest s (ex-President del MIT (Massachusetts Institute of Technology ) en un discurs l’any 2001.

És la nanotecnologia, una forma d’impulsar la prosperitat i la competitivitat global?

Els economistes i els especialistes en prospectiva han tingut poca capacitat per identificar els impactes derivats de l’evolució recent de les noves tecnologies en l’economia i en les empreses.

El mateix ha passat amb la nanotecnologia. La presència mediàtica ha alimentat més la imaginació que els pronòstics seriosos i les estratègies vàlides per a les empreses i per als països.

La nanotecnologia és fonamental atès que pot proporcionar eines molt potents per als enginyers inorgànics i orgànics perquè puguin ser capaços de propiciar una reorganització de la societat, les empreses i l’estructura de les nostres economies.

Camps d’aplicació de la nanotecnologia

La nanotecnologia, donat que es defineix en base a l’escala nano escala i no al tipus de sistema en estudi, és de caràcter transversal i té aplicacions en totes les activitats del quefer humà, com medi ambient, sector energètic, medicina, electrònica, exploració espacial, construcció, agricultura, cosmètica, etc.

Els camps d’aplicació de nanotecnologia més importants són:
• Medi Ambient
• Energia
• Medicina
• Indústria d’Aliments
• Tèxtil
• Construcció
• Tecnologies de la comunicació i informàtica
• Agricultura
• Ramaderia
• Cosmètica

En el nostre entorn destaquen dos organismes que estan donant suport al desenvolupament de la nanotecnologia: la Xarxa NanoSpain com a organització que és punt de trobada de la nanotecnologia espanyola i l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia que compta amb patrons de la importància del CSIC, la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona.Comments are closed.