Programa d’acceleració d’empreses Start Up Catalonia

1169

Aproximadament el 50% d’empreses que es posen actualment en marxa no arriben a superar els 4 anys de vida. Aquesta mortalitat empresarial es deu principalment per diversos factors:
• La manca d’experiència o coneixements en gestió empresarial.
• Els problemes amb l’equip.
• La manca de finançament adequat.
• El no tenir contrastat el model de negoci.
Una cosa que s’ha de tenir en compte és, que si es supera aquesta primera etapa de vida empresarial tenint el suport i l’acompanyament de bons professionals, es pot augmentar la probabilitat d’arribar amb èxit a les fases de creixement empresarial.

Per què el Programa Start Up Catalonia?
Start-up Catalonia és el programa d’acceleració d’empreses de la Generalitat de Catalunya, format per una xarxa de acceleradores ubicades a tot el territori.

Start-up Catalonia, és un programa de suport al creixement de les noves empreses catalanes amb potencial de creixement.

Aquestes són algunes de les actuacions que realitza en les empreses el programa Start Up Catalonia:
• Validar el teu model de negoci: fan repensar el model de negoci actual i la preparació per assolir els objectius.
• Focalitzar els primers clients per consolidar-: treballen l’estratègia comercial, la proven i l’ajuden a implementar.
• Obrir les portes per trobar el finançament necessari per créixer: realitzen una orientació del pla financer i milloren els aspectes comunicatius dels projectes. I també s’acosten els recursos econòmics.
• Provar la via internacional: obre les portes més enllà del mercat català per posar rumb al creixement internacional.
• Acompanyar i potenciar els equips: se centra en els equips promotors, per fer-los encara més empresaris.

Quins són els objectius del Programa Start Up Catalonia?
El programa Start-up Catalonia forma part de Catalunya Emprèn i té per objectiu accelerar el creixement d’empreses innovadores amb visió internacional i vocació de creixement:
• Invertir en els equips emprenedors de start-ups innovadores i professionalitzar els equips promotors.
• Acompanyar els equips emprenedors en l’execució del seu pla de creixement.
• Donar suport en la gestió del dia a dia de l’empresa, així com en la seva projecció empresarial.

Com funciona el programa Start Up Catalonia?
Segons la situació de l’empresa en relació al seu desenvolupament i a la seva posició en el mercat, Start-up Catalonia pot oferir un suport ajustat a les seves necessitats de creixement.

El Programa Start Up Catalonia ofereix 2 plans, cadascun orientat a cobrir les diferents necessitats de l’empresa: Pla Embarca (acceleració de les primeres vendes) i Pla Sprint (internacionalització de la start-up).
.Comments are closed.