Les claus per triar el millor màster

1101

Els màsters s’han convertit en uns estudis gairebé imprescindibles per a molts universitaris i professionals. La seva popularitat ha assolit altes cotes en els últims vint anys. La importància i l’impacte en la vida professional que pot tenir l’estudi d’un màster fan que sigui molt important conèixer les claus per triar el millor màster.

Abans de res, un ha de preguntar-se què és el que realment vol fer, quins coneixements necessita adquirir per exercir amb major competència l’activitat que ve desenvolupant o que va a desenvolupar.

El més habitual avui en dia és que la majoria de les persones que realitzen un màster siguin universitaris acabats de titular.

Un títol de màster té una gran demanda avui en dia, ja que aporta certs avantatges tant als acabats de titular com als professionals. Als acabats de titular els ofereix una visió pràctica a la realitat empresarial, mentre que als professionals els pot permetre actualitzar coneixements, una especialització de cara a un canvi professional.

Es pot dir que els estudis de màster ofereixen un major coneixement i maduresa professional i una visió més pràctica del món empresarial.

Hem de tenir en compte que si anem a fer el màster a Espanya els tipus de màster que pots fer:
• Els màsters oficials, que són part de l’educació pública i que a més s’ajusten als criteris de l’especio Europeu d’Educació Superior. Al seu torn dins d’aquests hi ha tres tipus, investigació, professionals o acadèmics.
• Els màsters propis, amb fins professionals, aquests estan elaborats i gestionats per centres universitaris. Els costos d’aquests solen ser més elevats.

A continuació us donem algunes claus per triar el millor màster:
• El tema principal sobre el qual tractarà el màster.
• El tipus d’admissió per al màster: hem de tenir en compte que com més exigent, millor, ja que augmentarà la qualitat dels companys del màster. Normalment els centres que els imparteixen solen sol•licitar l’acreditació d’estudis, experiència laboral o idiomes, fins i tot, poden incloure una entrevista i de vegades una prova d’accés.
• A qui va dirigit del màster: per a triar el màster adequat és important encaixar amb el perfil d’alumne que sol•liciti el centre.
• Triar entre presencial o e-learning: normalment, l’aprenentatge directament a l’aula és més profitós a més de aconsellable si el que es busca és una immersió total.
• Si el màster compleix els teus objectius: en aquest cas és molt important demanar tota la informació necessària i dubtes per no portar posteriorment sorpreses.
• El reconeixement del màster: és interessant conèixer les acreditacions del centre i els seus acords institucionals.
• Qui va a impartir el màster: assegura’t que l’escola ofereix una bona formació. Una forma idònia de saber-ho és buscar en fòrums d’Internet, l’experiència d’altres companys o amics o els rànquings que anualment publiquen les universitats i periòdics.
• El preu del màster: molts dels programes del màster tenen una durada de dos anys. Habitualment les escoles de més prestigi tenen tarifes més cares, encara que has de saber que hi ha centres menys coneguts però que ofereixen una formació de qualitat per un preu més ajustat.
• On es desenvolupa el programa del màster: si tens pensat realitzar un màster fora de la teva ciutat has d’informar sobre el preu de l’allotjament, i altres despeses que vas a tenir d’allotjament.
• Si té borsa d’ocupació: actualment ja hi ha centres on s’imparteixen màsters que disposen d’una borsa d’ocupació. Ja que pot ser una forma d’incorporar-te al mercat laboral de forma immediata en finalitzar el màster.

Encertar o no en l’elecció del màster més adequat al nostre perfil, expectatives i necessitats marcarà la diferència entre l’èxit o el fracàs en l’aprofitament i utilitat d’aquest estudi.Comments are closed.