Les claus per millorar l’ocupabilitat dels enginyers

1192

La situació actual de crisi econòmica ha portat a canvis bastant profunds en el mercat laboral, fins i tot pels enginyers.

Segons dades de la Universitat de Lleó, són els enginyers industrials els que més possibilitats tenen de trobar feina. Més del 82% dels titulats aconsegueixen trobar feina en qüestió de mesos. Tot i que segueixen sent els enginyers els professionals més demandats en l’actual mercat laboral, també s’han vist afectats per la crisi. Això és degut principalment al fet que escassegen els perfils d’enginyers més demandats per les empreses.

Actualment el mercat laboral enfocat als enginyers està també patint canvis, ja que l’ocupació per als enginyers ha passat del contracte indefinit al contracte per projecte. És per això que les demandes de les empreses als professionals del sector de l’enginyeria estan canviant.

Com poden millorar l’ocupabilitat dels enginyers davant l’actual mercat laboral?

En aquest entorn actual de complexitat i continus canvis en les necessitats de les empreses i el mercat laboral, resulta fonamental per al desenvolupament d’un enginyer una formació especialitzada. Com més gran és la qualificació d’aquests professionals majors són les possibilitats de trobar feina i poder desenvolupar una professió amb èxit. Segons un estudi elaborat per Structuralia, més del 65% dels llocs ocupats per enginyers en la categoria de direcció l’ocupen enginyers que compten amb estudis de postgrau o un màster complementari a la seva titulació en enginyeria.

Per tant, una de les claus a l’hora de millorar l’ocupabilitat d’un enginyer és la formació de postgrau, ja que es tracta d’un element primordial a l’hora de poder tenir una carrera professional fructífera, ja sigui a Espanya o a nivell Internacional.

A continuació us donem algunes de les claus a l’hora de millorar l’ocupabilitat d’un enginyer:

• La formació permanent: aquesta és una de les claus més importants a l’hora de l’ocupabilitat d’un enginyer. La formació permanent és necessària avui en dia en gairebé qualsevol professió, però en el camp de l’enginyeria encara més, a causa principalment pels accelerats canvis que es produeixen en les tècniques i regulació en tots els camps de l’enginyeria.

• Els idiomes: els idiomes resulten fonamentals avui en dia en moltes professions i a l’àmbit de l’enginyeria encara més. Actualment a l’estranger és on hi ha més possibilitats i oportunitats per al desenvolupament professional dels enginyers. A més, treballar a l’estranger és una experiència internacional que és molt valorada per les empreses, ja que s’estan integrant diverses empreses de diverses nacionalitats per tirar projectes endavant.

• La nostra xarxa de contactes: actualment els mètodes tradicionals de recerca de feina estan quedant obsolets. Cada vegada més és possible trobar feina a través dels nostres contactes, ja siguin en xarxes socials o networking. Per tant, dominar Internet i les xarxes socials et poden ajudar a ampliar els teus contactes i oportunitats professionals, sobretot en aquest mercat que cada vegada és més informatitzat i globalitzat.

• L’actitud personal: les qualitats i actituds personals per treballar en equip, saber adaptar-se als mercats canviants, és un valor afegit al teu currículum.

En resum, el perfil d’enginyer és molt ben valorat per les empreses en comparació amb altres professions. En canvi, els enginyers també estan experimentant importants canvis en el seu mercat laboral. Aquests canvis exigeixen sobretot als joves enginyers que siguin més flexibles a nivell de mobilitat geogràfica, que busquin especialitzar-se, que al principi de la seva carrera professional donin prioritat a guanyar experiència per sobre de la retribució salarial i, sobretot, el coneixement d’idiomes i la predisposició per adoptar una actitud d’aprenentatge continu.Comments are closed.