Els premis projecte fi de carrera

907

El projecte final de carrera és un projecte o treball que se sol exigir en alguns països que pertanyen al nou Espai Europeu d’Educació per poder obtenir el títol universitari un cop finalitzada la carrera corresponent.

Al nostre país la situació és la següent: des de la reforma universitària de Bolonya el projecte és un requisit obligatori per poder obtenir el títol un cop finalitzat el Grau o Màster.

Un projecte fi de carrera es diferencia d’una tesi doctoral en què no és necessària una investigació o novetat, sinó que és suficient aplicar la informació i els coneixements existents.

El projecte final de carrera en els actuals plans d’estudi d’Enginyeria Tècnica Industrial i Informàtica i en el segon cicle d’Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial és obligatòria perquè l’alumne pugui obtenir el seu títol universitari.

Un projecte fi de carrera suposa posar en pràctica aquells coneixements adquirits durant la carrera universitària plantejant un problema d’enginyeria. És per això que els projectes fi de carrera són molt importants per a la correcta formació de l’alumne.

D’altra banda, s’ha de fer per part del professorat i tutors assignats a l’alumne una participació activa en els projectes fi de carrera, a més de proporcionar a l’alumne el material o el suport necessari.

Normalment el procediment a seguir per poder realitzar el projecte fi de carrera és el següent:

• Sol•licitar el tema del projecte.

• Esperar la resolució per a l’aprovació del tema sol•licitat.

• Un cop aprovat el tema, s’han de fer les reunions corresponents amb el tutor assignat a la universitat.

• Realització del projecte final de carrera, per al qual hi haurà establert un temps determinat per a presentar-lo.

• Finalment es realitzarà el lliurament, lectura i defensa del projecte final de carrera.

Una vegada que estigui finalitzat el projecte i aprovat, poden presentar-se als premis projecte fi carrera, els quals tenen com a finalitat reconèixer als estudiants universitaris que hagin tret les millors notes mitjanes.

Quins requisits són necessaris per poder sol•licitar el Premi Projecte Fi de Carrera?
Un dels principals requisits és acabar la carrera universitària amb molt bona nota, és a dir, la nota ha de ser molt alta. Existeixen també els Premis Nacionals Fi de Carrera que es concedeixen als alumnes més brillants.

Els premis projecte fi de carrera són una forma de motivar els estudiants i així poder treure’n el millor. Són mesures no només per reconèixer el rendiment acadèmic, sinó també per incentivar la cultura del mèrit i l’excel•lència. Habitualment la gran majoria de les Escoles Tècniques d’Enginyeria i universitats organitzen cada any uns premis projecte fi de carrera.Comments are closed.