Crear una empresa en 8 passos

1562

Si alguna vegada t’has plantejat tenir el teu propi negoci, sabràs que, a Espanya, els tràmits burocràtics poden suposar una tediosa càrrega. Mentre que, en països com el Regne Unit és possible crear una societat en només tres hores, a Espanya, emplenar, enviar i afrontar tota la paperassa ens pot portar més d’un mes.

No obstant això, tot i que la tasca de crear una empresa pugui ser enutjosa, no resulta impossible, ni complexe. Iniciar un negoci propi requereix dedicació, esforç, temps i altes dosis de paciència.

Els vuit passos que relatarem a continuació, ens poden servir com a guia per aconseguir el nostre objectiu:

1- Desenvolupar una idea i elaborar un pla de negoci.
El primer pas per crear una empresa és concebre una idea. Sembla fàcil, però potser sigui un dels conceptes més importants que hem de assimilar. Aquesta idea ha de ser la clau que ens permeti obtenir beneficis. La viabilitat econòmica és una condició primordial en el posterior desenvolupament de la nostra idea inicial. Per a això, és recomanable que fem un pla de negoci i un estudi de mercat. Observar les necessitats dels consumidors i les característiques dels nostres competidors potencials, alhora que definim de quins recursos i capital disposem, ens ajudarà a definir millor el nostre model de negoci.

2- Buscar ajuda o finançament.
En ocasions, la capacitat econòmica pot ser una càrrega per al correcte desenvolupament d’un nou negoci. Si no és possible autofinançar o el capital de què disposem no és suficient, és recomanable buscar inversors o socis que puguin aportar treball i capital a l’empresa. Però, encara que els recursos materials són importants, hi ha intangibles com l’experiència en la gestió que ens poden ajudar en la creació del nostre propi negoci. Institucions com les acceleradores d’empreses són la prova d’això. Aquest tipus d’organitzacions promouen i impulsen el desenvolupament de nous negocis mitjançant la formació intensiva dels emprenedors o futurs empresaris. A més, les acceleradores permeten aconseguir valuosos contactes i finances a les empreses en desenvolupament a canvi d’accions o participacions en la societat mercantil.

3- Triar la forma jurídica i l’activitat de la societat que volem crear.
Després de tenir definida la idea i haver traçat un pla de negoci, el següent pas és triar quina forma jurídica ens vindrà millor per al nostre negoci. El capital inicial necessari per constituir una societat limitada (SL) són 3.000 euros. També podem recórrer a altres formes jurídiques com les societats laborals, les cooperatives, o les societats de responsabilitat limitada. En cas de disposar de més de 60.102 euros de capital inicial, podrem constituir una societat anònima, fins i tot, si la nostra empresa només té un soci.

Un altre aspecte que hem de tenir ben definit és l’activitat a la qual ens volem dedicar. Per exemple, dins el sector del comerç podem enfocar-nos a la distribució, a la venda o a la producció.

4- Registrar el nom o la marca del nostre negoci.
Hi ha empreses on la marca s’ha convertit en un actiu més. La imatge corporativa (o l’absència d’aquesta) és un aspecte essencial per diferenciar-nos de la nostra competència. Per això, hem de comprovar que el nom que li posem a la nostra societat no està sent utilitzat i pagar l’impost corresponent per poder registrar-lo. En molts casos, el nom de la societat no coincideix amb el nom del producte o servei que aquesta ofereix. Per això, és recomanable registrar la marca comercial dels nostres productes a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

5- Entrada el capital inicial.
Com hem indicat en el punt tres, l’elecció de la forma jurídica definirà el capital inicial que hem d’aportar per llei. Hem de fer l’ingrés i obrir un compte a nom de la nostra societat.

6- Redactar uns Estatuts Socials i fer l’escriptura pública de la nostra societat.
Un altre dels passos a seguir és redactar, davant notari i amb la presència i consentiment de tots els socis, uns Estatuts Socials. Aquest document constarà d’una sèrie de normes de funcionament de la societat i que seran complementàries a la legislació general vigent.

7- Tràmits amb Hisenda.
L’Agència Tributària acapara gran part dels tràmits que hem d’emplenar per a crear una empresa. Donar-se d’alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) és un d’ells. A continuació, hem de sol·licitar el nostre Codi d’Identificació Fiscal i signar una declaració censal que acrediti l’existència de la societat davant l’Agència Tributària.

8- Inscripció en el registre mercantil
Un cop finalitzats els tràmits amb Hisenda i hem obtingut el nostre CIF, podrem inscriure’ns en el Registre Mercantil, on ens donaran un certificat en què consti que no hi ha cap altra societat que operi amb el mateix nom i en la mateixa activitat.

Un cop resolts tots aquests tràmits, podrem iniciar la nostra activitat econòmica i centrar-nos en el funcionament de la nostra empresa.Comments are closed.