Què cobreix l’assegurança d’assistència en viatge?

1065

Alguna vegada has anat de viatge i l’aerolínia t’ha perdut les maletes o t’has posat malalt? Situacions com aquestes poden entrar a les cobertures i garanties d’una assegurança de viatge. Durant un viatge es poden produir molts esdeveniments que no teníem previstos com la cancel·lació d’un vol, la pèrdua de l’equipatge, la necessitat d’acudir a un metge o el robatori del nostre equip fotogràfic. Per cobrir tots aquests imprevistos estan les assegurances d’assistència en viatge. No són unes assegurances obligatòries, però poden solucionar molts dels problemes que podem arribar a tenir en un viatge, independentment de si aquest és d’oci o per feina.

Les assegurances de viatge es poden contractar directament a una companyia d’assegurances mitjançant el teu mediador, durant la compra del viatge a través de l’agència o als portals de viatges a Internet, a l’empresa de transports o aerolínia i també amb algunes targetes de crèdit que el porten incorporat.

Les assegurances de viatge poden incloure moltes cobertures i garanties. El preu d’aquesta assegurança augmenta a major nombre de cobertures i garanties i major import dels capitals assegurats durant el viatge. També influeix en el preu de l’assegurança de viatge la durada del mateix.

Entre les principals garanties i cobertures que pot tenir una assegurança de viatge destaquen les següents:
– Pèrdua o robatori de l’equipatge.
– Demores del transport.
– Anul·lació o cancel·lació del viatge.
– Responsabilitat civil.
– Defensa jurídica.
– Accidents.
– Assistència sanitària i repatriació

L’assegurança d’assistència en viatge és una assegurança que ha anat desenvolupant-se i creixent en importància a mesura que s’han estès els hàbits de viatjar en la major part de la població. Segons la normativa legal, l’Assegurança d’Assistència en Viatge queda definit com aquella que:

“Aquelles operacions d’assistència en les que es garanteixi a disposició del prenedor o assegurat d’una ajuda material immediata, en forma de prestació econòmica o de serveis, quan aquest es trobi en dificultats com conseqüència d’un esdeveniment fortuït en el curs d’un viatge fora del seu domicili habitual, en els casos i condicions previstes en el contracte; sempre que hagin estat concertades mitjançant el pagament d’una quota fixa i amb els requisits previstos a la Llei de Contractes de l’assegurança”.

Aquestes assegurances proporcionen un servei d’assistència a les persones que es troben en dificultats durant desplaçaments o absències del seu domicili o del seu lloc de residència permanent. L’assegurança d’assistència en viatge comprendrà també l’assistència a les persones que es troben en dificultats en circumstàncies diferents, determinades per reglament, sempre que no siguin objecte de cobertura en altres rams d’assegurança.

Finalment, l’assegurança d’assistència en viatge també s’inclou en alguns casos dins d’altres assegurances com són, les assegurances d’automòbil, així com algunes pòlisses de salut i pòlisses de multirisc Llar o Comerç que també inclouen la garantia d’assistència en Viatge.

A la Mútua d’Enginyers oferim per tot el nostre col·lectiu, acords amb les millors companyies i amb condicions especials, consulta’ns abans de marxar de viatge i et podrem assessorar.Comments are closed.