Com registrar una marca a Espanya

917

La protecció de la nostra marca és fonamental per protegir la nostra activitat empresarial. Moltes vegades, els empresaris novells no tenen en compte la importància de registrar la seva marca comercial. Com es registra una marca comercial? El primer que hem de conèixer és que hi ha un organisme que s’anomena Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) que és l’encarregat de la gestió de tot el relacionat amb les marques, noms comercials i patents a Espanya. Els passos a seguir en el registre d’una marca són els següents:

1r Investigar la marca que volem registrar.
El primer pas és investigar, buscar i analitzar si la marca que volem registrar ja està registrada per tercers. És important conèixer si hi ha marques similars registrades per altres empreses i persones. També és important conèixer si els registres de marques similars a la que volem registrar també operen en el mateix sector i activitats que la nostra.

Per consultar si la marca que volem registrar ja està registrada hem de cercar a les eines de OEPM, OAMI i Marques Internacionals. Si no tenim en compte això, en registrar la marca probablement tindrem sol·licituds de les marques ja registrades sol·licitant que no s’aprovi la nostra sol·licitud.

Si trobem marques similars a la nostra hem de fixar-nos en si estan vigents i en què epígrafs estan registrades.

És bo llegir la Llei de Marques i verificar si incomplim algun apartat de la mateixa.

2n Realitzar la sol·licitud de la marca comercial a través de l’OEPM
Una vegada que coneixem si la marca que volem registrar ja està registrada, el següent pas és procedir a fer la sol·licitud de la marca a través de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM). El primer que hem de conèixer és en quin epígraf o epígrafs registrarem la nostra marca. Els epígrafs estan relacionats amb el sector i activitat comercial en el qual s’ha d’actuar la nostra marca.
Les Marques es classifiquen en desenes de classes, utilitzant la classificació internacional Niça de productes i serveis. És útil conèixer en quines classes estan registrades les marques de la nostra competència, perquè així tindrem una idea d’en què classes podríem registrar la nostra marca.

És recomanable realitzar la sol·licitud de la marca comercial a través de l’aplicació telemàtica de l’OEPM. La primera vegada és recomanable llegir amb calma i molta atenció les indicacions de l’OEPM per emplenar els formularis de la sol·licitud de la marca. Els principals avantatges de realitzar la sol·licitud de forma telemàtica és que és més econòmica i més ràpida que si ho fem de manera presencial o a distància.

És molt important revisar diverses vegades el document de la sol·licitud per verificar que hem inclòs correctament el text de la marca que volem registrar i també que hem escollit les classes més adequades.

Un cop completat el formulari hem de pagar les taxes. En la modalitat telemàtica permet pagar online les taxes amb targeta bancària. És ràpid i segur.

Un cop enviat telemàticament el formulari mitjançant el lloc web de l’OEPM i pagades les taxes tindrem un nombre d’expedient per a realitzar el seguiment de la nostra sol·licitud de registre de marca.

3r Els temps, els tràmits i la concessió

El procés de concessió de la nostra marca passa per diferents fases. En el cas que no hi hagi requeriments, errors ni recursos de terceres marques, el temps de concessió pot durar fins a sis mesos. Hi ha la possibilitat que terceres marques presentin recursos sol·licitant que no ens concedeixin la marca. Això es produeix quan la marca que sol·licitem és similar a altres marques ja registrades. A partir del cinquè mes de la sol·licitud, l’OEPM comunica per escrit al sol·licitant la concessió de la marca. A través d’un enllaç que ens proporciona l’OEPM podem descarregar el títol de concessió de la marca. Aquesta concessió té una vigència de 10 anys, passats els quals hauríem de renovar la marca pagant les taxes corresponents en el cas que necessitem continuar amb la nostra marca registrada.

Aquest procés de sol·licitud d’una marca registrada no és difícil, però sí que és una mica tediós pel que és molt important llegir diverses vegades les instruccions i dedicar temps a conèixer el seu funcionament i les diferents fases. Des del telèfon d’informació de l’OEPM ofereixen ajuda a l’usuari per al registre. També hi ha la possibilitat de delegar aquesta feina a professionals com són els agents de la propietat intel·lectual que ens poden representar davant de l’OEPM i gestionar tot el procés.Comments are closed.