Emprendre amb drons

1905

emprender con drones

El cel s’està omplint de drons. Fa uns anys, els petits UAV (també coneguts com RPAS) eren domini exclusiu de l’àmbit militar. Actualment vivim una època d’expansió d’aquests aparells voladors, on afició i negoci es combinen creant una via lliure per a emprenedors.

Un dels camins per emprendre en el món dels drons és la creació d’una empresa operadora i autoritzada legalment. A Europa, durant els darrers anys, s’ha autoritzat a milers d’operadors de drons nous per a l’ús civil i l’interès públic. Segons diversos estudis, l’any 2030 el negoci dels drons mourà milers de milions de dòlars a tot el món.

Quins usos empresarials poden tenir els drons?
– Emergències: bombers i equips de rescat utilitzen els drons per conèixer el terreny i localitzar persones aïllades o atrapades en alguna catàstrofe.
– Control fiscal: les agències tributàries els utilitzen per identificar construccions i obres no declarades, aconseguint identificar el frau fiscal.
– Vigilància: empreses de seguretat privada i forces estatals reforcen la vigilància d’espais públics o privats. El control de fronteres amb drons va en augment.
– Esdeveniments: l’enregistrament i/o retransmissió amb drons (no només de concerts, si no també d’esdeveniments privats com casaments) ha generat un negoci considerable.
– Arqueologia: les tasques d’investigació arqueològica son més fàcils gràcies a la utilització de drons per localitzar nous jaciments en territoris extensos.
– Assegurances: la valoració de riscos amb drons en cas d’assegurances agràries o peritatge de danys als sinistres. També s’aplica a la revisió de torres eòliques.
– Geologia: l’estudi de volcans empra drons per endinsar-se a zones perilloses i obtenir formació que abans era impossible de posseir.
– Control d’incendis forestals: la vigilància d’espais forestals amb drons per prevenir incendis és una tendència en l’àmbit de la protecció del medi ambient.

L’impacte dels drons és tan gran que han estat els protagonistes a l’esdeveniment mundial de referència de la indústria tecnològica d’aquest any: el Cebit. A aquesta fira tecnològica es va demostrar la importància d’aquestes petites aeronaus en els àmbits, civil, científic i industrial. Es van realitzar demostracions de la seva utilitat per als sectors de la logística, la medicina, la geodèsia o el comerç. Al Cebit del present any, l’empresa Intel va mostrar un claríssim exemple de les noves funcions que poden desenvolupar aquests aparells, simulant la inspecció d’una mini plataforma petroliera amb un dron. Aquesta companyia ha comprovat que les inspeccions amb drons redueixen el número de missions de vigilància de 728 a 14 mentre la plataforma petroliera segueix funcionant amb normalitat.

Els emprenedors poden aprofitar aquestes oportunitats. El primer pas és obtenir l’acreditació de pilot professional, realitzant un curs que pot costar fins 2.000€. L’escola de formació ha d’estar acreditada oficialment per l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA). A continuació, l’emprenedor pot crear una empresa autoritzada per operar amb drons. S’han de complir un seguit de requeriments, com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil. AESA especifica clarament aquesta necessitat:

Per realitzar treballs aeris, vols de prova i vols especials amb un dron, és necessària una assegurança de responsabilitat civil enfront a tercers per cada aparell. A més, el límit de cobertura de l’assegurança dependrà de la massa màxima de l’aparell durant l’enlairament i la companyia asseguradora ha d’estar autoritzada per la Direcció General d’Assegurances en el ram de la responsabilitat civil de vehicles aeris. De fet, les operadores hauran de presentar juntament amb la declaració responsable, un certificat emès per la companyia d’assegurances on s’expressi que l’asseguradora està autoritzada i es compleixen els requisits establerts per a cada una de les aeronaus i activitats declarades per l’operador.

Actualment, a Espanya hi ha més de 20.000 pilots de drons acreditats i gairebé 1.800 empreses amb operadors autoritzats. La clau de l’èxit al món dels drons és combinar l’eina amb els sectors on l’emprenedor tingui coneixements i contactes. De fet, s’està produint una bombolla al sector, on la majoria d’empreses son massa generalistes en els seus serveis i massa petites per competir, motiu pel qual no hi ha un valor diferencial en la majoria de casos i tenen problemes per sobreviure. En canvi, estan sorgint oportunitats en àmbits tecnològics on els coneixements i l’experiència sectorial destaquen pel simple fet de conèixer el funcionament d’un dron.Comments are closed.