La cursa de les dones en els estudis d’enginyeria

1521

la carrera de las mujeres en los estudios de ingenieria

Les carreres tècniques d’enginyeria estan dominades per homes, i això no és cap novetat. Des dels seus inicis, aquests estudis han estat protagonitzats pel gènere masculí. Per exemple, segons una enquesta recent a Mèxic elaborada per l’Enquesta Nacional d’Ocupació i Feina del país, 2 de cada 10 professionals de l’enginyeria són dones. Aquesta proporció es troba a la majoria de països, amb lleugeres variacions. Però, per què no hi ha més dones en el món de l’enginyeria? Potser els estereotips associats a algunes feines d’enginyeria, l’educació des de la infància o la manca de referents femenins en aquest àmbit poden ser algunes respostes a aquesta pregunta.

La realitat és que la carrera de les dones en els estudis d’enginyeria no ha estat un camí precisament fàcil. Va ser en el curs 1968-1969 quan va tenir lloc la primera matriculació d’una alumna a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, a Madrid. Aquesta dona era María del Carmen de Andrés Conde, que va finalitzar els seus estudis l’any 1973 i es va convertir en la primera enginyera de Camins d’Espanya. Avui dia, les enginyeres de Camins col·legiades representen el 16 % respecte del total de col·legiats. Abans de María del Carmen de Andrés hi va haver una estudiant d’Enginyeria Industrial a Madrid l’any 1929. Als anys trenta del segle passat es va passar de dues a sis dones matriculades en Arquitectura. En la dècada següent no hi va haver avenços de la presència femenina a les carreres tècniques, mentre que en altres carreres universitàries les alumnes augmentaven de manera important. Per exemple, l’any 1948 a tot Espanya només hi havia una única estudiant d’Enginyeria Agrònoma, una d’Enginyeria Industrial i dues d’Arquitectura, encara que no constaven en aquests estudis durant el curs 1950-1951. Totes aquestes dades les recull la investigació Les dones i l’ensenyament cientificotecnològic a l’Espanya del segle XX, duta a terme per Antonio Francisco Canales Serrano.

La participació de les dones en els estudis de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques (coneguts per les sigles en anglès, STEM) és molt baixa, encara que durant els últims anys ha augmentat. Tal com posen de manifest les dades del Ministeri d’Educació, només un 9,1 % dels professors espanyols d’Enginyeria Electrònica són dones, un percentatge que ascendeix al 10,3 % en el cas de l’Enginyeria Mecànica i al 19,4 % en el cas de l’Enginyeria Informàtica, però que continua sent molt baix. Segons dades de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) i de la Reial Acadèmia d’Enginyeria, les dones representen el 54 % al campus i només el 25 % en enginyeria i arquitectura.

En els vídeos següents es comparteixen experiències de dones enginyeres:Comments are closed.