Treballar d’enginyer al Canadà

944

trabajar en canada

Canadà és un dels països més atractius del món per viure i treballar. El seu alt nivell de vida el converteix en una destinació ideal per a professionals que busquen l’aventura de donar un impuls a les seves carreres. Si hi ha una cosa que crida l’atenció d’aquest país d’Amèrica del Nord és la seva immensitat, amb prop de deu milions de quilòmetres quadrats. Els seus 36 milions d’habitants estan molt concentrats en ciutats tan destacades com Toronto, Ottawa, Quebec, Vancouver o Calgary. Canadà no tan sols és un dels països més feliços del món, sinó també un dels més segurs i on millor s’acull als immigrants. D’altra banda, no hem d’obviar que la climatologia no és gaire agradable, a causa del fred intens que es pateix durant els llargs mesos d’hivern; que els impostos del país són alts; que el mercat laboral canadenc és molt competitiu, i que hi ha nombroses regles i normes que han de seguir els ciutadans.

Un dels avantatges del Canadà és l’economia forta i la demanda de professionals qualificats. Els professionals sol·licitats han de tenir experiència laboral i un alt nivell d’anglès, tot i que es valora, a més, el coneixement del francès. El sistema d’immigració del Canadà presenta diferents vies per a les persones que volen instal·lar-se a viure al país:
– Immigració com a treballador qualificat: professionals, enginyers, advocats, especialistes en tecnologia de la informació, etc.
– Immigració per inversió: inversors, empresaris, persones amb un alt patrimoni personal, etc.
– Immigració com a treballador tècnic: xofers de transport pesant o de llarga distància, soldadors, electricistes, etc.
– Immigració familiar: cònjuges, parelles de fet, fills, etc., de ciutadans i residents permanents canadencs.
– Immigració per la classe d’experiència canadenca: persones amb experiència laboral prèvia al Canadà.

Els professionals de l’enginyeria són un dels perfils que les empreses canadenques busquen fora de les seves fronteres. L’alta demanda d’enginyers ha impulsat el Govern canadenc a crear un portal web específic per captar enginyers que vulguin treballar al país. Aquest web és http://newcomers.engineerscanada.ca/. Aquest portal ofereix informació àmplia i útil perquè un enginyer conegui tot el que necessita per poder treballar al Canadà. El web inclou una eina d’informació acadèmica que ofereix una comparació de l’educació d’enginyeria de l’enginyer de fora del país amb l’educació d’enginyeria canadenca. També informa sobre el programa del Govern canadenc per ajudar a integrar els immigrants. Aquest programa s’anomena Canadian Immigrant Integration Program (CIIP).

Una eina molt útil del web www.engineerscanada.ca és l’anomenada EngScape, que presenta les tendències del mercat de treball canadenc per a la professió d’enginyeria. En aquesta eina es recullen, actualitzades, les dades de les taxes d’ocupació i del salari per província i branca de l’enginyeria.

És molt important tenir en compte que per treballar com a enginyer al Canadà és necessari homologar els estudis i disposar d’una llicència especial. Les llicències d’enginyeria les atorguen associacions d’enginyers professionals que operen en cadascuna de les províncies i territoris del país. Aquestes associacions regulen tots els aspectes de la professió de l’enginyeria en les seves jurisdiccions respectives. Al Canadà no hi ha una llicència nacional d’enginyeria, de manera que per treballar com a enginyer professional en una de les províncies o territoris del Canadà és necessari estar en possessió d’una llicència de l’associació d’enginyeria d’aquesta província o territori. Això és un requisit obligatori per a tots els enginyers, independentment que tinguin nacionalitat canadenca o siguin d’un altre país.

També és important conèixer que el procés d’homologació del títol d’enginyeria es pot demorar. Durant el període d’espera, l’enginyer pot treballar sempre que estigui sota la supervisió d’un enginyer que estigui reconegut legalment i posseeixi la seva pròpia llicència especial.

El web del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social té un espai dedicat al Canadà com a destinació laboral (http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/canada/trabajar/index.htm) i el web del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació ofereix informació sobre el treball en aquest país (http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MONTREAL/es/VivirEn/Paginas/Trabajar.aspx).Comments are closed.