L’enginyeria en l’enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris

1072

mujeres ingenieria

Què han estudiat els titulats amb taxes d’ocupació més elevades? No totes les carreres universitàries tenen la mateixa demanda en el mercat laboral. Les empreses manifesten les seves preferències a l’hora de contractar titulats universitaris. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) elabora un estudi sobre la inserció laboral dels titulats universitaris (EILU). Segons aquesta enquesta, les enginyeries més tecnològiques són les titulacions amb menor percentatge d’aturats. L’INE destaca, a l’estudi, que «els titulats el 2010 amb taxes d’ocupació més elevades el 2014 van estudiar Enginyeria en Electrònica, Medicina, Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, Enginyeria Aeronàutica i Enginyeria Naval i Oceànica». A més, l’INE assenyala que «els titulats el 2010 amb menors taxes d’ocupació el 2014 van estudiar Filologia Francesa, diplomatura en Navegació Marítima, Filologia Àrab, Història de l’Art i Ciències del Mar».

Aquesta enquesta de l’INE posa en relleu que la branca de coneixement dels titulats l’any 2010 que va presentar una taxa d’ocupació més elevada el 2014 va ser la de Ciències de la Salut (81,3 %), seguida d’Arquitectura i Enginyeria (80,8 %). Quant a l’atur, les taxes d’atur més elevades es van donar en Arts i Humanitats (28,0 %) i en Ciències (24,1 %). Pel que fa a Arquitectura i Enginyeria, aquest estudi identifica 44.448 titulats universitaris del curs 2009-2010 en aquesta branca de coneixement amb una taxa d’activitat del 95,6 %, una taxa d’ocupació del 80,8 % i una taxa d’atur del 15,4 %. Aquestes dades consoliden els estudis d’Arquitectura i Enginyeria com els millors en termes d’atur i de taxa activitat després dels de Ciències de la Salut.

Per titulacions, les que van presentar les taxes d’ocupació més elevades el 2014 van ser Enginyeria en Electrònica (98,0 %), llicenciatura en Medicina (97,7 %), Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial (96,2 %), Enginyeria Aeronàutica (96,0 %) i Enginyeria Naval i Oceànica (94,6 %). Els graduats en Enginyeria Informàtica són els que presenten percentatges més alts de contractes permanents (73,6 %).

En resum, les carreres universitàries relacionades amb les enginyeries són les segones més ben valorades en l’enquesta d’inserció laboral de titulats universitaris. Les enginyeries són les que ofereixen millors perspectives laborals i el seu futur continua sent prometedor.Comments are closed.