El currículum europeu

736

El currículum europeo

 

El currículum europeu, també conegut com a Europass, és un format compost per cinc documents diferents que pretén que tots els europeus tinguin les mateixes eines per expressar-se, amb la finalitat de mantenir la transparència de la informació i que pugui analitzar-se de la mateixa manera la competència entre els uns i els altres.

Aquest CV, que basa el seu funcionament en la senzillesa, la professionalitat i l’organització del contingut d’una manera entenedora i lògica, està en funcionament des de l’any 2004.

Els documents que componen l’Europass, com s’ha esmentat anteriorment, són cinc de diferents:
• Curriculum vitae Europass
• Passaport europeu de competències
• Document de mobilitat Europass
• Suplement Europass del títol tècnic / certificat de professionalitat
• Suplement Europass del títol superior

Els dos primers documents són de lliure accés, mentre que els altres tres solen ser sol·licitats i expedits per les diferents autoritats d’educació quan s’ha d’exercir una funció concreta o a l’estranger.

Currículum

Amb aquest document, que ja coneixem tots, es vol trobar un format professional en què un futur treballador pugui explicar sobre paper qui és i quines són les qualitats laborals que el defineixen. Fins i tot, si voleu, a la pàgina principal mateixa d’Europass us permeten adjuntar una carta de motivació per adquirir una plaça laboral.

Passaport europeu de competències

Amb aquest passaport el que es pretén és que l’usuari faci servir aquesta plantilla per generar un portafolis que pugui oferir un avantatge més amb vista a a presentar-se a l’empresa. Hi podreu exposar part de la vostra feina i les vostres competències laborals de manera visible.

Aquest mètode us ajudarà a trobar feina o a poder accedir a estudis específics d’una manera més òptima i, a més, sempre tindreu part de la vostra feina a mà per quan sigui necessari.

És recomanable mantenir-lo sempre actualitzat, encara que no estigueu buscant feina.

Document de mobilitat Europass

Aquest document és necessari si qui posseeix el CV ha fet part de la seva formació laboral o educativa en algun país de l’estranger. Gràcies a aquest document, si heu viscut una d’aquestes experiències, podreu tenir-les ordenades i presentades perquè siguin vistes en els diferents processos de selecció.

Suplements Europass del títol de tècnic / certificat professional i del títol superior

Amb l’ajuda d’aquests suplements podreu aconseguir que, si decidiu anar a l’estranger a buscar feina o continuar els estudis, pugueu facilitar informació comprensible dins de tota la Unió Europea sobre el tipus d’estudis que heu dut a terme.

Independentment de si aneu a buscar una feina dins o fora d’Espanya, el currículum europeu que ofereix Europass és una de les millors opcions que hi ha per elaborar de manera professional, senzilla i ordenada un format en què us pugueu presentar concisament, però sense deixar-vos cap matís.

Entreu al web per veure els diferents avantatges que ofereix als seus usuaris i construïu un CV professional per tal que les empreses del sector que us interessen tinguin en compte el vostre perfil.Comments are closed.