Per què contractar una assegurança de Responsabilitat Civil en una startup?

951

Crear una startup implica hores de dedicació i esforç per poder enfrontar-nos a reptes com buscar finançament, desenvolupar noves estructures de negoci, innovar i satisfer als clients. Són molts els temes dels quals ha d’estar pendent un emprenedor i, en algunes ocasions, segur que desitjaria que el dia tingués més hores.

Per això, és important comptar amb la protecció que ofereixen les assegurances per a startups, ja que d’aquesta manera, l’emprenedor pot focalitzar tota la seva atenció en la gestió i tenir la seguretat que el futur del seu negoci estarà ben protegit davant de qualsevol imprevist.

startup

 

És realment necessari assegurar una startup?

La major desavantatge que s’enfronta una startup és la seva àmplia exposició al risc de perdre el seu negoci per qualsevol circumstància imprevista. Al tenir una grandària reduïda, no disposa d’un ampli marge de maniobra i la seva capacitat de resposta és menor.

En el cas de no disposar de les cobertures necessàries, qualsevol interrupció de l’activitat per causes alienes implicarà una falta d’ingressos que perjudicarà l’emprenedor, tant a nivell professional com personal. Per això, és altament recomanable disposar d’una bona assegurança per startups.

 

Beneficis d’una assegurança de Responsabilitat Civil per les startups

Entre el sector emprenedor hi ha la creença que les assegurances de Responsabilitat Civil solen ser només necessàries per a grans corporacions o per a professionals especialitzats. Veuen aquests conceptes legals com un jeroglífic difícil de comprendre i allunyat de la seva rutina o realitat laboral.

El que hem d’assimilar és que en realitzar qualsevol activitat professional, i encara que sigui de forma involuntària, existeix la possibilitat que aquesta pugui causar un dany o perjudici a un tercer (clients, proveïdors, treballadors, etc.). En aquest cas, la Llei obliga a la startup a compensar econòmicament a l’afectat pel dany causat.

A més, en el cas de no realitzar la indemnització, implica el risc de quedar exposat davant una demanda judicial i haver de fer front a una compensació fixada pel jutge, molt superior a la inicialment exigida pel demandant. Això pot suposar una sentència de mort per aquelles startups que treballin amb un finançament limitat i no disposin d’actius suficients per fer front al pagament en qüestió.

 

 Altres tipus de Responsabilitat civil

A més de la Responsabilitat Civil General, existeixen tres tipus de RC més pensades per emprenedors i startups:

  • Responsabilitat Civil de D&O. Al buscar finançament, és probable que els inversors sol·licitin la contractació d’una assegurança de Responsabilitat Civil de Directius & Administradors (D&O) que garanteixi el seu capital invertit. Aquesta assegurança protegeix el seu patrimoni davant la reclamació d’una actuació indeguda per part de l’òrgan d’administració, i evita incórrer a costoses demandes de responsabilitat per part de tercers.

  • Responsabilitat Civil associada al Ciberriscos. Aquest tipus d’assegurança és molt comuna en startups lligades majoritàriament al sector tecnològic. Per això, és altament recomanable contractar una assegurança de ciberriscos que inclogui una àmplia varietat de cobertures per fer front a amenaces específiques que puguin atacar als nostres sistemes d’informació i bases de dades.

  • La Responsabilitat Civil Professional correspon a una persona per causar un dany material o personal a una tercera persona a conseqüència d’una acció o d’una omissió culposa o negligent en l’exercici de la seva activitat professional. És un risc tan comú com per exemple, enviar un correu d’un client a un altre per error, ocasionant una revelació de dades sensibles i/o violació del dret de protecció de dades.

startup (1)

Per estar ben cobert, abans d’iniciar l’activitat professional d’una startup, l’emprenedor ha d’avaluar acuradament els riscos als quals estarà exposat el seu negoci i quin tipus d’assegurances són les més adiens per prevenir-los. A la Mútua dels Enginyers, assessorem a emprenedors de manera personalitzada, ja que les seves necessitats no són les mateixes de les d’una gran empresa i mereixen una atenció i serveis que s’adaptin als seus interessos i als de la seva empresa.

 

Articles relacionats

 Comments are closed.