Claus per accedir als ajuts d’ENISA

1378

Qui és i en què consisteix ENISA? ENISA és una empresa pública que depèn del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a través de la Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. Des de 1982, participa activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors.

La missió d’aquesta empresa pública és fomentar la creació, creixement i consolidació de l’empresa espanyola, participant activament en el finançament de projectes empresarials viables i innovadors i en la dinamització del mercat de capital risc.

La seva visió és la de ser l’empresa pública de referència a l’Estat Espanyol vinculada al finançament empresarial de risc, promovent la innovació com a factor clau en el creixement i enfortiment de les empreses espanyoles i amb un capital

humà altament capacitat i compromès amb l’excel·lència en la gestió.

La gestió durant els últims anys d’ENISA es pot resumir en l’impuls de la figura del préstec participatiu, una eina de finançament que es basa en la injecció de recursos a les empreses, però sense interferir en la seva gestió.

Aquestes són algunes de les claus per accedir als ajuts d’ENISA:

Actualment ENISA compta amb vuit programes de finançament per a la creació, creixement i consolidació d’empreses innovadores, participa a 14 entitats de capital risc i compta amb una àmplia varietat de programes especials, que van des de l’economia social fins ajudes dirigides al sector aeronàutic i fins i tot programes de coinversió amb fons de risc (Spain Startup Co-Investment Fund).

Per això si tens un projecte, si estàs muntant teu negoci, o si vols créixer o consolidar la seva consolidació, pren nota d’aquesta empresa perquè et pot interessar.

ENISA posa a la teva disposició perquè el finançament no sigui la més gran de les teves complicacions, ja que pots optar a les ajudes per a emprenedors.

Les línies ENISA representen una bona alternativa de finançament per aconseguir fons per a un projecte empresarial. Es realitza mitjançant el que es coneix com a “préstec participatiu”, que suposa una relació a llarg termini i els interessos estan vinculats als resultats d’l’organització que realitzarà el projecte d’innovació.

Els avantatges d’aquest tipus de préstecs és que no és necessari aportar garanties o avals, en què l’amortització dels préstecs es realitza a llarg termini ia la disponibilitat de períodes de carència (de 6 mesos i 7 anys).

Quin tipus de línies ENISA ha?

Hi ha tres grans blocs:

Creació: ENISA Joves emprenedors (prestem participatiu d’entre 25.000 i 75.000 euros per a emprenedors de fins a 40 anys d’edat) i ENISA Emprenedors (de 25.000 a 300.000 euros).

Creixement: ENISA Competitivitat (de 75.000 a 1.500.000 euros) i ENISA Tecnologia (de 75.000 a 1.500.000 euros).

Consolidació: ENISA MAB (finançament per a l’accés al mercat alternatiu borsari. Des de 300.000 a 1.500.000 euros) i ENISA Fusions i Adquisicions (de 300.000 a 1.500.000 euros).

Els passos a seguir per sol·licitar els ajuts d’ENISA:

Per començar haurem de registrar-nos des de la web d’ENISA mitjançant el formulari disposat a l’efecte.

Per seguir, haurem d’omplir tota la informació del formulari i enviar-lo.

Paral·lelament haurem d’enviar la documentació que ens requereixin segons la línia a la direcció admision@enisa.es.

Amb això finalitzarem el procés d’admissió, de manera que ENISA començarà l’anàlisi de les dades enviades i la viabilitat de l’empresa, així com la serietat del projecte.Comments are closed.