Les incubadores d’empreses més actives

1536

incubadoras de empresas

En els últims anys la figura de l’emprenedor empresarial s’ha difós i dignificat fins al punt que des de diferents àmbits privats i públics s’està promovent amb força l’esperit emprenedor. El sector tecnològic és un dels sectors on més emprenedors estan desenvolupant les seves idees de negoci i les seves empreses. Per això és que els enginyers i la seva vinculació a les tecnologies estan sent protagonistes d’aquesta tendència a la creació d’empreses tecnològiques o start ups i moviment emprenedor.

En l’ecosistema d’emprenedoria ens trobem les incubadores o llançadores d’empreses. Què és una incubadora d’empresa? Una incubadora d’empreses és una empresa, institució o organisme que assessora, acompanyada, dóna suport i ajuda a una start up o jove empresa a néixer i créixer en els seus primers anys. En alguns casos les incubadores d’empreses ofereixen formació amb mentors i empresaris d’èxit que en el seu dia van començar a desenvolupar la seva idea de negoci des de zero. També hi ha projectes d’incubadores d’empreses que ajuden a buscar inversors per a les noves empreses.

Cada vegada és més comú que noves empreses tecnològiques fundades per enginyers busquin una incubadora de negoci per llançar la seva idea de negoci. Generalment els enginyers busquen en una incubadora de negoci un espai físic per a la seva nova empresa però sobretot ajuda en temes legals, fiscals i laborals, a conèixer els aspectes econòmics que envolten a una empresa oa comptar amb tutories sobre creació i gestió empresarial. Però també conèixer altres emprenedors amb els que puguin desenvolupar col•laboracions, comptar amb l’experiència i assessoria d’altres empresaris i emprenedors d’èxit i també poder accedir a potencials inversors.

Algunes de les principals incubadores d’empreses que són més actives i que ofereixen molt més que un simple espai per ubicar una start up són:

Grupo Intercom.
Mola.
SeedRocket.
Wayra.
Yuzz.
TetuanValley.
BBooster.
Cink Emprende.
Lanzadera.
Sonar Ventures.
DAD.
Grupo ITnet.
Conector Startup Accelerator.

També poden ajudar-te i orientar-te en el teu Col•legi Professional.
Actualment les start ups d’enginyeria estan desenvolupant idees relacionats amb els drones, amb eHealth o aplicacions mòbils.Comments are closed.