Coneix les beques MEC

1502

articulo becas mec

Si ets estudiant d’enginyeria, aquestes són algunes les principals beques a les quals pots optar:

En primer lloc hi ha les beques MEC, aquestes són ajudes econòmiques que dóna el govern d’Espanya als alumnes que cursen estudis post obligatoris, siguin no universitaris (formació professional, batxillerat, idiomes, ensenyaments artístics, militars o religioses) o universitaris, com per exemple per a titulacions oficials de Grau i Màster, ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic.

Existeixen ajudes també per al curs de preparació per a accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per universitats públiques.

Complements de formació per a accés o obtenció del títol de Màster, i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau o per a prosseguir estudis oficials de llicenciatura.

Qualsevol estudiant la pot demanar, de qualsevol edat, estigui treballant o no. L’únic que cal complir són uns requisits acadèmics (és a dir, haver aprovat un tant per cent de crèdits o assignatura el curs anterior) i econòmics (no guanyar més diners de l’estipulat en els llindars que estableix el Ministeri d’Educació).

Sempre es demanen a l’estiu, des dels mesos d’agost fins a l’octubre (ni abans ni després) i es demana exclusivament per internet des del web del Ministeri d’Educació.

Cada alumne pot optar a 5 conceptes de beques, podent-se donar tots ells. Ara mateix es donen unes beques amb imports fixos i una part variable (varia en funció de la nota i la renda de l’alumne).

Però bàsicament es resumeixen en:

Beca de renda (1500 € per a aquells alumnes que no passin el llindar 1 de renda).

Beca de residència (aquells que no passin el llindar 2 i més visquin fora de casa per motius acadèmics).

Beca de matrícula (per a universitaris, on et eviten haver de pagar la matrícula), Beca d’insularitat (entre 442 i 928 € a alumnes de les Illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla que han de desplaçar a una altra illa o la península per poder anar al seu centre d’estudis).

Beca bàsica (200 € per a alumnes no universitaris que no optin a beca de renda per sota del llindar 3).

A més d’aquest tipus d’ajudes del MEC per a l’estudi també hi ha un altre tipus de beques específiques molt interessants per als estudiants d’enginyeria.

Per als estudiants dels dos últims anys de carrera, hi ha la possibilitat mitjançant beques de introduir-se al mercat laboral realitzant pràctiques en empreses.

Algunes de les empreses que actualment ofereixen beques molt interessants en les que els estudiants d’enginyeria poden realitzar pràctiques en empreses són:

Beques Vodafone Espanya: el programa de beques es compon de tres convocatòries anuals (octubre, març, juliol). Les pràctiques es desenvolupen en els diferents departaments de Serveis Centrals de l’Empresa: Tecnologia, Gestió de Clients, Màrqueting Empreses i Particulars, Estratègia, Àrees Staff a nivell nacional. Cada any s’incorporen 450 becaris de mitjana.

Beques Repsol: habitualment seleccionen becaris amb la intenció d’una futura incorporació en plantilla a l’empresa. Els perfils demandats principalment són enginyers com poden ser: geòlegs, enginyers industrials, enginyers químics, químics, físics, llicenciats en Administració d’Empreses, Empresarials, Màrqueting, Dret. La mitjana de incorporats a les pràctiques és de 400 becaris.

Beques Santander: les convocatòries per accedir a les pràctiques són a l’abril / maig i octubre. Hi ha diversos programes en funció d’on es desenvolupi la beca: Serveis Centrals i Negocis Globals (Ciutat Financera de Boadilla de la Muntanya), Banca Comercial i Beques Fernando Alonso (a les oficines del Banc en tot el territori nacional).

Habitualment en el programa de beques Santander ha places per a enginyers, i la mitjana de incorporades anualment són de 950 becaris.Comments are closed.