Les millors tècniques d’estudi per a universitaris enginyers

1801

Com tots sabem estudiar de memòria els llibres de text ja està passat de moda. Actualment, hi ha moltes altres tècniques d’estudi més dinàmiques que, a més, poden millorar els nostres resultats i rendiment a l’hora d’estudiar qualsevol carrera d’enginyeria.

Hi ha una sèrie de tècniques que ajuden a millorar i a rendibilitzar l’estudi en qualsevol matèria, això no vol dir que siguin tècniques infalibles, ja que cada persona haurà, primerament conèixer-les, i, després, triar aquelles que millor s’adaptin a la seva forma d’aprendre i retenir els continguts, i, fins i tot, adaptar o inventar noves maneres de dur-les a la pràctica. L’important és que ens serveixin per aprendre millor.

A continuació tractarem algunes consideracions sobre la lectura, tasca prèvia que haurem d’afrontar en tot estudi. I un dels aspectes fonamentals en l’estudi és la comprensió lectora.

Un mètode molt conegut i que pot ajudar-nos a aconseguir una millor comprensió lectora és el SQ3R (en anglès: Survey, Question, Read, Repeated, Review):

• Examinar (Survey): aconseguir una visió general del conjunt. L’examen ha de ser ràpid, sense aturar-nos en detalls, buscant els plantejaments i idees generals.

• Preguntar (Question): les preguntes afavoreixen l’aprenentatge, ja que converteixen el que llegim en alguna cosa amb un significat especial per a nosaltres.

• Llegir (Read): de forma activa, això significa fixar-se en els termes importants, en els termes nous, etc.

• Repetir (Repeated): un 50% de la lectura s’oblida res més concloure-la. Repetir amb les pròpies paraules el material llegit ajuda a la retenció.

• Repassar (Review): cal comprovar que s’ha entès i assimilat tot el material que interessa. Per això cal ressaltar la importància que té la lectura crítica: llegeix un text, treu les teves conclusions i contrastar-les amb el que penses.

A més de les consideracions anteriorment esmentades sobre la comprensió lectora, hi ha una sèrie de punts clau o tècniques fonamentals a l’hora d’afrontar l’estudi:

Subratllar el més important del temari: és una de les tècniques d’estudi més senzilles i efectives. Simplement destacar les parts més significatives del text.

Elaborar els teus propis apunts: es tracta de resumir el més destacable amb les nostres pròpies paraules per així recordar més fàcilment.

Crear un esquema mental: és la millor manera per resumir i organitzar les nostres idees. Un esquema mental pot consolidar els nostres coneixements de cara a l’examen.

Realitzar fitxes d’estudi: és un mètode d’aprenentatge especialment eficaç a l’hora d’assimilar dades concretes, dates, números o vocabulari.

Realitzar exercicis pràctics: en carreres com les d’enginyeria és fonamental a l’hora d’afrontar certes matèries d’estudi realitzant exercicis i casos pràctics que ens poden ajudar a visualitzar la teoria ja que assimilem els coneixements de manera més senzilla.

Els tests previs a l’examen: són una excel lent manera de repassar en els dies previs a un examen. Amb els tests podem comprovar que àrees portem millor i quines pitjor, per així centrar els esforços on sigui necessari.

Realitzar en grup el brainstorming: consisteix en una reunió d’un grup de persones que realitza una pluja d’idees sobre un determinat tema.

Organitzar un calendari d’estudi: una de les tècniques d’estudi més efectives però que sovint passem per alt consisteix senzillament a organitzar prèviament el nostre estudi. És a dir, establir un calendari d’estudi tenint en compte els nostres objectius i el temps de què disposem cada dia, això serà fonamental.

Les principals claus perquè universitaris que estudien enginyeria són l’organització dels horaris d’estudi, fer exàmens, tests i proves d’anys anteriors, conèixer la capacitat de treball que té un com estudiant i aplicar-la al màxim, tenir clara la metodologia d’estudi a seguir i comptar amb els consells dels professors.Comments are closed.