Avís legal i Política de privacitat

1. Dades d’identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electronic, a continuació es reflecteixen les següents dades:

L’empresa titular de www.mutua-enginyers.com, www.mutua-ingenieros.com, www.serpreco.com, www.mutuavalors.com, http://www.crouco.com i http://www.inspiritmutua.com i dels blogs especificats en aquest enllaç (en endavant els “Llocs Web de l’Entitat”) és La Mutualitat de Previsió Social del Col•legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya a prima fixa (en endavant l’Entitat), amb domicili a aquests efectes al carrer Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número de C.I.F.: V-08430191, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al foli 18, volum 25.405, full nº B-87.907, inscripció 1ª, Gestora de Fons de Pensions nº G.01 i inscrita amb el núm.0099 en el RMPSV de Catalunya i amb el núm. P-3159 en el Registre d’entitats asseguradores de la DGSFP.

A més del titular, i dependent del servei gestionat, consultat o contractat, s’ha de donar detall de la resta d’empreses del grup “La Mútua”, que es detallen a continuació:

  • Serpreco, Corredoria d’Assegurances, S.A., Corredoria d’Assegurances de l’Associació, Col·legi i Mútua dels Enginyers Industrials de Catalunya amb domicili a la Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número CIF: A-58852518, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 10.882, llibre 9822, foli 1 i full 127.830 i al Registre administratiu especial de mediadors d’assegurances, de corredors de reassegurances i de llurs alts càrrecs amb el núm. J00609. Té concertada una assegurança de Responsabilitat Civil i Caució de conformitat amb l’art 27 de la Llei 26/2006.

  • Mútuavalors dels Enginyers, EAFI, S.L.U. amb domicili a la Via Laietana 37, 2n, 1r de Barcelona (08003) i amb número de CIF: B-63.634.778, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al volum 37.110, foli 51, full B-298.772 i inscripció 1a i al Registre Administratiu d’Empreses d’Assessorament Financer de la CNMV amb el número 73.

  • Crouco Agencia de Suscripción, S.L. amb domicili a la Via Laietana 39, 2n de Barcelona (08003) i amb número de CIF: B-64911183, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, foli 197, volum 40.638, full núm. B-370281, inscripció 1a i al registre administratiu d’agències de subscripció de la DGSFP amb la clau AS-45.

Correu electrònic de contacte: correu@mutua-enginyers.com

2. Usuaris

L’accés i/o ús d’aquest portal de L’Entitat atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les citades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

3. Ús del portal

Els llocs web de L’Entitat proporcionen accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) en internet pertinents a L’Entitat o als seus llicenciants als que l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat d’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’Entitat pot oferir a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il•lícites, il•legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics de L’Entitat, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o a qualsevol altre sistema físic lògic o que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’Entitat es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes pornogràfics, que atemptin conta la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, L’Entitat no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a traves dels fòrums, xats, o altes eines de participació.

4. Ús de cookies

Quan es navega per qualsevols dels llocs web de L’Entitat, vostè dona el seu consentiment per a la instal•lació de cookies als seus sistemes (bé sigui amb la acceptació expressa de l’avís o mitjançant la mera navegació). Les cookies són petits arxius de text que emmagatzema el navegador dins del disc dur del seu ordenador.

Cookies emprades

El lloc web empra cookies de dos tipus principals, pròpies i de tercers.

L’ús de cookies pròpies es necessària per a que quan un Usuari navegui per qualsevol dels llocs web de La Mútua, son funcions habituals d’aquestes cookies facilitar que el servidor corresponent pugui reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre la seva darrera visita, així com per a la gestió de sessions en cas de que l’USUARI accedeixi emprant el seu usuari i contrasenya.

D’altra banda, els llocs web de La Mútua empren cookies de terceres parts amb la finalitat de recollir dades demogràfiques per tal d’identificar tendències de accés als llocs web i estadístiques d’ús dels mateixos.

Desactivació de cookies

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de forma automàtica, però l’USUARI pot configurar el seu navegador per a ser avisat a la pantalla del seu ordenador de la recepció de cookies i, d´aquesta forma impedir la seva instal•lació al seu disc dur.

Per facilitar la tasca de desactivació de cookies, es dona detall a continuació per als navegadors més emprats:

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=es_ES

Així mateix, l’informem que l’Entitat en cap cas utilitza aquestes cookies per obtenir informació dels USUARIS de la seva pàgina web , ni enregistra les seves adreces IP.

5. Propietat intel·lectual

L’Entitat per si o com a cessionària, és titular de tots el drets de propietat intel•lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, sons, àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de l’Entitat o be dels seus llicenciands. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat intel•lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’Entitat. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel•lectual i Industrial titularitat de l’Entitat. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport disc sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal•lat en les pàgines de l’Entitat.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Entitat no es fa responsable, en qualsevol cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, malgrat d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

7. Modificacions

L’Entitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal i canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

8. Enllaços

En el cas de que en qualsevol dels llocs web de l’Entitat es disposessin d’enllaços o híper vincles a altres llocs d’internet, l’Entitat no exercirà cap tipus de control sobre els llocs i continguts esmentats. En cap cas l’Entitat assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertinent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels híper vincles citats o altres llocs d’internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d’exclusió

L’Entitat es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instancia pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

10. Generalitats

L’Entitat perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. Modificació de les presents condicions i duració

L’Entitat podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’Entitat i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.